Thi-anh-online-Aegona

28

Th5

Thông Báo Cuộc Thi: Góc Nhỏ Của AGN-ERS – Mùa Covid 19

Để “cổ động viên” tinh thần các thành viên trong thời gian Work from home từ ngày 28/05 – 18/06/2021. Phòng RMO công ty Aegona phát động cuộc thi ảnh “Góc Nhỏ Của AGN-ers mùa Covid-19” với nội dung khích lệ các thành viên chia sẻ những bước ảnh, video độc đáo, sáng tạo về góc nhỏ làm việc tại nhà của mình và kèm theo bài viết cảm nhận ấn tượng, ý nghĩa của các bạn về Đại dịch Covid-19 vừa qua