work-from-home-agn-01

15

Th7

Chấp Hành Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid’19 – Aegona’s Member Làm Việc Tại Nhà

Bắt đầu từ ngày 28 tháng 05 năm 2021, tính tới nay là gần 02 tháng kể từ khi Tp. HCM bước vào đợt dịch Covid’19 lần thứ 4. Ban lãnh đạo Công ty phần mềm Aegona đã nhanh chóng gửi quyết định làm việc tại nhà đến các nhân viên. Trong tình hình hết sức phức tạp của dịch bệnh, sự an toàn của nhân viên là sự ưu tiên hàng đầu của Aegona