22

Th7

Sử dụng Drupal cho thiết kế trang web thương mại điện tử

Dưới sự ảnh hưởng của Covid-19, những năm gần đây, ngành Thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến trên toàn thế giới đã trở nên ngày càng phát triển. Trong khi các doanh nghiệp bán sản phẩm tại cửa hàng đang gặp nhiều vấn đề về kinh doanh, thì việc chuyển sang hình thức bán […]