TradeGecko-Phan-mem-quan-ly-kho-thay-the

12

Th5

Thay Thế TradeGecko – Tư Vấn Phần Mềm Quản Lý Kho Tương Tự

TradeGecko sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi thị trường vào tháng 06/2022. Vậy đâu là phần mềm Quản lý kho và lưu trữ hàng tồn kho có thể thay thế và là giải pháp tối ưu cho nhiều doanh nghiệp trong vấn đề quản lý xuất nhập hàng hóa khi họ đã sử dụng quen thuộc Tradegecko?