06

Th11

Dropshipping Shopify: Hướng Dẫn Bắt đầu Trong 6 Bước

Đây là một hình thức kinh doanh bán hàng mới. Ở đó, người bán sẽ không cần thiết phải sở hữu sản phẩm nào. Họ sẽ đóng vai trò là người trung gian, liên kết giữa các nhà cung cấp/ phân phối và khách hàng. Chỉ khi có đơn đặt hàng, họ sẽ gửi yêu cầu đến cho nhà cung cấp ship hàng mà không cần bỏ vốn nhập, lưu trữ kho hay giao hàng hóa.