14

Th2

AEGONA TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ SOFTWARE ENGINEERS

Công ty TNHH Aegona (Aegona Ltd,) chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm (Ứng dụng web và ứng dụng Mobile) và các giải pháp phần mềm cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Aegona Ltd đang có nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh vì thế Aegona Ltd tuyển dụng nhiều vịlàm việc tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM. Cụ thể như sau: